Trang hỗ trợ lập trình online

1. Online Pascal Compiler – online editor (onlinegdb.com)

Trình biên dịch này hỗ trợ C, C ++, PHP và Java. Một trong những tính năng độc đáo của OnlineGDB là, bạn có thể gỡ lỗi trên code của mình từng bước một. Sau khi viết xong code, bạn có thể dễ dàng định dạng lại code để làm cho nó trông đẹp hơn.

Online Pascal Compiler – online editor (onlinegdb.com)

2. Codepad.org

Codepad

codepad.org là một trình biên dịch/phiên dịch trực tuyến và một công cụ cộng tác đơn giản. Mọi thứ bạn cần làm là paste đoạn code mà bạn muốn dịch vào, và sau đó Codepad sẽ chạy đoạn code đó và cung cấp cho bạn một URL ngắn để bạn có thể chia sẻ. Dán URL vào các đoạn chat hoặc email khi bạn cần trợ giúp hoặc khi bạn muốn hướng dẫn cho ai đó. Codepad cũng có thể hoạt động tốt trên nhiều nền tảng điện thoại khác nhau.

Codepad hoạt động giống như một trình biên dịch hoặc trình thông dịch, chứ không giống như vòng lặp read-eval-print của một trình thông dịch tương tác. Nếu bạn muốn in giá trị của biểu thức, bạn cần sử dụng lệnh in của ngôn ngữ đó. Nếu ngôn ngữ của bạn yêu cầu chức năng “main”, chương trình của bạn sẽ không hoạt động trong Codepad mà không có chức năng này.

3. Code.hackerearth.com

Hackerearth Online Compiler

 

Hackerearth Online Compiler hỗ trợ biên dịch nền ngay sau mỗi lần bạn nhấn phím. Các dòng code bị lỗi sẽ được đánh dấu trong vòng một giây sau khi bạn nhập code. Ngoài ra nó cũng hỗ trợ đánh dấu và tự động hoàn thành cú pháp.

4. Ideone.com

Ideone.com

5. HackerRank

Những công ty lớn như Amplify, Quora và Capital One đều đang sử dụng HackerRank for Work – cho quá trình tuyển dụng mảng kỹ thuật. Ngoài là thuớc đo kỹ năng, HackerRank cũng tổ chức một số chương trình hackathons, như CodeSprints, cũng là một cách để các công ty tìm kiếm những ứng viên tiềm năng.

HackerRank là một website cho phép các lập trình viên trau dồi, học hỏi và rèn luyện kỹ năng của bản thân. Website này sẽ yêu cầu những người tham gia đưa ra lời giải cho những “thử thách lập trình” hay những bài toán lập trình. Qua đó những kết quả và tốc độ giải đáp vấn đề sẽ được HackerRank sử dụng để đánh giá và xếp hạng các lập trình viên tham gia.

Ngoài việc ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng, các developer cũng có thể luyện code trên HackerRank. Những ưu điểm có thể kể về HackerRank như là: HackerRank có hệ thống compiler online, từ đó không cần cài thêm bất kỳ compiler nào trên máy và có thể lâp trình trực tiếp trên Web. Thứ hai, HackerRank có đa dạng các bài code (có sẵn cả unit test để biết đúng sai) để các coder luyện tập và thử sức. Sau khi cải tiến bản thân qua các bài code, các coder có sẵn nguồn các bài thi tuyển dụng của các công ty lớn toàn thế giới.

Trả lời